Pomimo niedawnego zamieszania na szczeblu federalnym liczba egzekucji w USA jest najniższa od 1991 r.

Rośnie liczba stanów, które zakazały wykonywania kary śmierci, podobnie jak liczba prokuratorów, którzy twierdzą, że nie będą się o nią ubiegać.